Koperta Życia

Spis treści

PALENIE TYTONIU

Palenie to poważny problem epidemiologiczny naszych czasów.

Palenie tytoniu od lat stanowi poważny problem epidemiologiczny w Polsce i na świecie. Uważa się, że ponad miliard osób, czyli około ¼ wszystkich dorosłych na świecie pali tytoń. Używanie tytoniu co roku zabija 5,2 milionów ludzi na świecie. Według przewidywań, w 2030 r. liczba osób umierających z powodu palenia tytoniu może wzrosnąć do 8 milionów rocznie.

Dlaczego palenie tytoniu jest szkodliwe?

Długotrwałe palenie tytoniu – przez wiele lat, może doprowadzić do wielu chorób. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 związków chemicznych, spośród których 40 uważa się za rakotwórcze. 49Substancje zawarte w dymie tytoniowym wpływają negatywnie na zdrowie oraz pogarszają
wygląd skóry palacza. Palenie może prowadzić do wielu chorób przewlekłych i może być przyczyną powstawania nowotworów.

Czy palenie tytoniu jest chorobą?

Palenie tytoniu jest chorobą. W wydanej przez Światową Organizację Zdrowia klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych oznaczono je symbolem F.17. jako „zaburzenia psychiczne i zaburzenia
zachowania spowodowane paleniem tytoniu”.

Czy palenie tytoniu uzależnia?

Uzależnienie od nikotyny jest porównywane do uzależnienia od heroiny i kokainy.

Kim jest bierny palacz?

Biernymi palaczami są osoby, które przebywają w towarzystwie osób palących, wdychając dym tytoniowy z papierosów przez nie palonych. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palacza. Bierni palacze są narażeni na wystąpienie raka płuc i chorób serca. Dym tytoniowy zawiera substancje alergizujące,które mogą powodować łzawienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa czy nawracające zakażenia układu oddechowego.

Ekonomiczne skutki palenia tytoniu.

Paczka papierosów kosztuje ok. 15 zł. Palacz, który wypala 1 paczkę papierosów dziennie przez rok wyda co najmniej 5 475 zł, przez 10 lat jest to już 54 750 zł. Do konsekwencji ekonomicznych należą koszty leczenia chorób spowodowanych paleniem tytoniu oraz koszty przedwczesnych zgonów, które są spowodowane narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy.

50

Społeczne konsekwencje palenia tytoniu.

Konsekwencje społeczne to m.in. wykluczenie palacza z życia społecznego wynikające z choroby oraz ograniczenie jego zdolności do pracy. Palacz może budzić niechęć innych osób, przez co może nastąpić próba ograniczenia kontaktu z nim. Ponadto przekazuje on negatywny wzorzec zachowań zdrowotnych dzieciom i młodzieży.

SENIORZE!

Rzucenie palenia opłaca się w każdym wieku:

 • w okresie od 2 tygodni do 3 miesięcy od wypalenia ostatniego papierosa poprawia się funkcjonowanie płuc i spada ryzyko zawału,
 • w okresie od 1 do 9 miesięcy zmniejsza się kaszel i zanika brak tchu,
 • rok po rzuceniu palenia spada o połowę ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową w porównaniu do ryzyka występującego u palacza.

51

Obowiązujące prawo a palenie tytoniu

Polska jest jednym z pierwszych krajów europejskich, które wprowadziły politykę ochrony zdrowia przed dymem tytoniowym w miejscach publicznych. Ustawa z dnia 15 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych regulująca te kwestie wskazuje miejsca, w których nie wolno palić tytoniu:

 • na terenie i w budynkach szpitali, przychodni, jednostek systemu oświaty (przedszkola, szkoły) i uczelni wyższych,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy, obiektów kultury (kina, teatry, domy kultury), obiektów sportowych, obiektów służących obsłudze podróżnych (dworce,
  lotniska), w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych i innych pomieszczeniach użytku publicznego,
 • w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci,
 • w środkach komunikacji publicznej oraz na przystankach. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
 • w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
 • w hotelach,
 • w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Zrezygnować z palenia można w każdym wieku. Będzie się to zawsze wiązało z korzyściami zdrowotnymi, ale również materialnymi.


Opracowanie merytoryczne:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Śledź nas na Facebooku
Kontakt z nami